Huisartsen Groeneweg – Huisartsenzorg is Teamzorg! – Renkum
Header afbeelding
Groeneweg 46 6871 DD Renkum Tel:0317-312501

Welkom op de website van Huisartsen Groeneweg

Onze huisartsenpraktijk is er voor inwoners van Renkum en Heelsum.


Praktijkovername per 1 juni 2023

Op 1 juni hebben dokter Betlem en dokter Otte de praktijk overgenomen. Velen van u kennen ons al en ook ons team is voor u een vast gezicht. We zijn heel blij dat we zo veel mogelijk stabiliteit hebben kunnen behouden. We zijn trots op dit team en blij dat we dit samen aan kunnen gaan!

We willen dokter van Andel en dokter Jol bedanken voor alles wat ze gedaan hebben de afgelopen jaren, jullie zullen worden gemist!

We hebben begin juni iedereen een brief gestuurd over de wijzigingen: Brief juni 2023

Digitale post 

Sinds de praktijkovername krijgen wij nog niet alle digitale post binnen. Hierdoor kan het zijn dat wij niet alle uitslagen of specialisten brieven ontvangen. Als u na aanleiding van een uitslag een terugkoppeling verwacht van de huisarts en deze nog niet heeft ontvangen, neem dan contact op met de assistente. Uiteraard zijn wij er hard mee bezig om te zorgen dat alle digitale post weer binnenkomt. Wij hopen uw begrip hiervoor.

Huisartsenzorg is Teamzorg

Het hele team is belangrijk voor goede huisartsenzorg. De doktersassistenten zijn de spil in onze organisatie. Zij zijn goed opgeleide professionals, die u in zeer nauwe samenwerking met de huisarts verder helpen. De praktijkondersteuners weten alles over suikerziekte, hoge bloeddruk en longproblemen. De praktijkondersteuners-GGZ geven ondersteuning bij mentale problemen. De huisarts krijgt met zo’n groot team steeds meer een coördinerende functie. Dat geeft sommigen van u wellicht het gevoel dat de huisarts er minder is, maar met het hele team zijn we er meer dan ooit.

We willen voor u de huisartsenpraktijk blijven die er is, als u ons nodig heeft. We willen graag dat iedereen zoveel mogelijk een bekend gezicht heeft binnen de praktijk. Soms moet u dan langer wachten om bij de arts of de praktijkondersteuner te komen die u al kent. Bij spoedgevallen zorgen we er natuurlijk voor dat er altijd iemand is die u kan helpen.

De juiste zorg op de juiste plek

De huisartsenpraktijk is het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw gezondheid. In de praktijk merken we dat er veel vragen komen, die niet direct bij de huisarts thuishoren. Sommige zorgen en problemen kunnen bijvoorbeeld beter besproken worden met school, het sociale team van de gemeente of met de specialist in het ziekenhuis. We helpen u graag de weg te vinden in het ingewikkelde zorgstelsel. Wij vragen dan ook uw begrip wanneer wij verwijzen naar andere organisaties. Hierdoor houden wij tijd voor onze kerntaken. Voor u!

U kunt zich aanmelden voor Uw Zorg Online (Patiëntenportaal).
Als u zich aangemeld heeft, kunt u eenvoudig online een deel van uw dossier inzien, een recept herhalen, een afspraak maken of een e-consult sturen. Voor meer informatie en om u aan te melden kijkt u hier. Uw kunt ook de app UwZorgOnline downloaden.

Wilt u uw emailadres en mobiele telefoonnummer aan onze assistente doorgeven als dit nog niet bekend is bij ons?